TGF - EGA Handikap Sistemi Kuralları

TÜM GOLF KULÜPLERİNE

Üyelerine EGA handikap verme ve EGA handikaplarını takip etme yetkisi verilmiş ve bir handikap komitesi kurmuş olan bağlı kulüplerin 01.01.2016 tarihinden itibaren 2016-2019 EGA Handikap Kurallarına uymaları gerekmektedir.

Bağlı kulüpler, sadece üyelerine EGA handikap verebilir ve sadece üyelerinin EGA handikaplarını takip edebilirler. Bağlı kulüp üyesi oyuncuların lisansları, sadece home kulüpleri tarafından çıkartılacaktır. Bağlı kulüpler, home kulübüolduğu üyelerinin tümünün Sporcu Lisansı çıkartmalarını teşvik edeceklerdir. TGF, bu konuda kulüplere gerekebilecek her türlü teknik desteği verecektir.

Handikap komitesi kurmamış olup EGA handikap verme ve takip etme yetkisi olmayan kulüplerin oyuncularının handikapları TGF bünyesinde takip edilecektir.Bu durumdaki oyuncular Sporcu Lisanslarını üyesi oldukları kulüp adına çıkartabilecekleri gibi, isterlerse ferdi lisans başvurusunda da bulunabilirler.

TGF ve bağlı kulüpler tarafından düzenlenecek yarışma ve turnuvalar ile EGA handikap kullanılacak etkinliklere sadeceaktif EGA handikap sahibi oyuncular katılıp ödül alabilecektir. Handikapı aktif olmayan oyuncular, handikaplarını aktifhale getirebilmek için nitelikli skor getirebilme amacıyla ve ödül  almamak şartıyla bağlı kulüpler tarafından düzenlenecek turnuvalara katılabileceklerdir.

Handikap değerlendirmelerinde, son 12 ayda getirilen 8 nitelikli skor dikkate alınacağından, bağlı kulüplerin,oyuncuların yıl içerisinde en az 8 nitelikli skor getirmebilmeleri için gerekli tedbirleri almaları ve yeterli sayıda turnuva düzenlemeleri beklenmektedir.

Kulüpler, home kulübü oldukları üyelerinin handikap kartlarını, turnuva skorları ve sonuçlarını, ek gün skorlarını, CBA'ları ve oyuncularının handikaplarının son durumlarını en kısa zamanda TGF tarafından belirlenmiş ve kurulumu sağlanmış olan Datagolf sistemine gireceklerdir. Bu konuda bilgi ve teknik destek isteyen kulüplere, başvuruları halinde gerekli destek verilecektir.

Bu dokümanda belirtilmemiş durumlarda, EGA Handikap Sistemi 2016-2019 kuralları geçerli olacaktır.

Kitapçıkta federasyonların seçim haklarına tabi olan maddelerde TGF'nin tercihleri geçerli olacaktır.

Ekli EGA Handikap Sistemi 2016-2019 kurallarının bağlı kulüpler ve handikap komitelerince tam olarak ve titizlikle uygulanması sonucunda ülkemizde üst düzeyde bir handikap ortamı sağlanacaktır.

 

EGA HANDİKAP SİSTEMİ KURALLARI

 

  I. TANIMLAR                                                                                                                           

 

EGA Handikap Sistemi anlatımında aşağıdaki tanımlar kapsamında kullanılan kelime veya deyimler italik yazılmıştır. Tanımlar alfabetik sırayla düzenlenmiştir.

 1. AKTİF (Active)

"Aktif", bir önceki dönemde en az dört (4) nitelikli skor getirilerek korunmuş ve handikap değerlendirmesi ile aynı kalmış veya düzeltilmiş olan bir EGA handikapın gösterimidir.

Not: İnaktif bir handikap, birbirini takip eden iki yıldaki handikap değerlendirmeleri arasındaki herhangi bir zamanda, üç nitelikli skor getirilerek tekrar aktifleştirilebilir.

 1. AYRICALIKLI KONUM DÖNEMİ (Period for Preferred Lies)

"Ayrıcalıklı konum dönemiulusal federasyonun olumsuz koşullar nedeni ile "ayrıcalıklı konum" ile ilgili bir Yerel Kural uygulanıyor olsa dahi handikap koşullarının geçerli olacağına karar verdiği dönemdir.

TGF, uygun gördüğü takdirde, iklim ve diğer koşulları gözönüne alarak "Ayrıcalıklı Konum Dönemi" uygulama kararı verebilir.

Not: Handikap koşulları ancak Golf Kuralları Ek I, B - 3b bölümünde önerilen Yerel Kuralların"en çok 15 cm içerisinde" şartı ile uygulanması halinde geçerli olur. Komite, uygulanacak Yerel Kuralı ilan etmeli, hangi çukur(lar)da uygulanacağını veya sahanın tamamında uygulanacağını belirtmelidir.

 1. BAĞLI KULÜP

Bir "bağlı kulüpulusal federasyona (veya yetkilendirdiği bölge otoritesine) bağlı ve ulusal federasyon tarafındanhandikap otoritesi olarak yetkilendirilmiş golf kulübüdür.Home kulübü olduğu oyuncuların handikap otoritesidir. EGA Handikap Sistemininin kulüpte eksiksiz ve güvenilir şekilde uygulanmasından ve kulüp üyelerinin içinde bulunulan yıl ile en az bir önceki yıldaki handikap kayıtlarının tutulmasından sorumludur. Kuralların tam ve güvenilir olarak uygulanmaması durumunda ulusal federasyon tarafından handikap otoriteliğinin iptali de dahil olmak üzere gerekli görülecek yaptırımlar uygulanabilir.

Not:EGA Handikap Sistemi, ulusal federasyon, bölge otoritesi ve bağlı bir kulüp dışında hiç kimse tarafından yönetilemez.

 1. BOGEY GOLFÇÜ

Bir "bogey golfçü", herhangi bir tee setinden Bogey Ölçümü seviyesinde oynayabilen oyuncudur. Handikap uygulamaları açısından, EGA Handikapı erkekler için 20, kadınlar için 24 civarında olan bir oyuncu olarak tanımlanır.

 1. BOGEY ÖLÇÜMÜ (BOGEY RATING)

"Bogey Ölçümü", bir bogey golfçünün normal saha ve hava koşullarında bir sahayı oynama zorluğunun USGAgöstergesidir. Bogey golfçünün skor yapma becerisini etkilediği ölçüde uzunluk ve diğer engelleri temel alır ve bir ondalık hane ile verilen vuruş (stroke) sayısı olarak gösterilir.

 1. BÖLGE OTORİTESİ

Bir "Bölge otoritesi" belirli bir coğrafi bölgedeki EGA Handikap Sistemi uygulamaları açısından TGF adına hareket etmek üzere TGF tarafından atanmış yetkilidir.

 1. CBA (HESAPLANAN TAMPON DÜZELTMESİ)

CBA,  her  nitelikli  yarışma  sonrasında  bir  oyuncunun  handikap  kategorisine  ait  tampon  bölgesine

uygulanacak olan normal olmayan oyun koşullarını dengeleyici ek bir düzeltme faktörüdür. Gerçekleşebilecek CBA değerleri +1, 0, -1, -2, -2 ve RO (sadece handikap indirimi) olarak belirlenmiştir. Eğer bir yarışma birden fazla gün sürecek ise, her gün için ayrı CBA hesaplanır.

 

Not 1. CBA, handikap düzenlemesi amacıyla TGF tarafından bağlı kulüplerin kullanımına sunulmuş olan yazılım kullanılarak hesaplanacaktır.

Not 2. EGS ve 9 çukur nitelikli tur için CBA hesaplanmaz.

 1. CONGU

"Council of National Golf Unions Limited"

 1. EGA

"European Golf Association"

 1. EGA HANDİKAP

Bir "EGA Handikap" ulusal federasyonun yetki alanı içerisinde verilmiş, EGA Handikap Sistemi kurallarına göre kazanılmış ve takip edilmekte olan bir endekstir. "EGA handikap" EGA'nın bir oyuncunun göreceli olarak standart zorlukta bir sahayı (113 Zorluk Dereceli-Slope Rating) oynama becerisini temsil eden değerdir. EGA Handikap Sistemikurallarına göre hesaplanır ve alınan vuruş sayısını 1. - 5. handikap kategorileri için bir ondalık kesire kadar, 6.handikap kategorisi için tam sayı olarak gösterir. En fazla 45'tir.

Not 1: Bir oyuncunun EGA handikapı 0.0 ise, o oyuncu Sıfır Handikap gofçü olarak tanımlanır. 0.0 altındaki handikaplar "Artı" handikap olarak tanımlanır.

 1. EGA HANDİKAP SİSTEMİ

"EGA Handikap Sistemi", golf oyuncularının skor yapma potansiyelini değerlendirme ve değişik becerilerdeki oyuncuların çeşitli formatlardaki yarışmalara mümkün olduğunca eşit ve adil bir şekilde katılımlarını sağlayabilmenin EGA tarafından onaylanmış olan metodudur.

 1. EGA OYUN HANDİKAPI ( = OYUN HANDİKAPI)

"EGA Oyun Handikapı" oyuncunun bir sahada belirli başlama noktalarından (tee) oynarken aldığı handikap vuruşusayısıdır. Oyuncunun EGA handikapı esas alınarak ve EGA Oyun Handikap Formülü kullanılarak hesaplanır veya EGA Oyun Handikap Tablosuna bakılarak belirlenir.

Oyun handikapı tam sayı olarak belirtilir. 0.5 yukarıya yuvarlanır; -0.5 ("artı" 0.5) yukarıya, sıfıra yuvarlanır; -1.5 ("artı" 1.5) -1'e ("artı" 1'e) yuvarlanır.

Not 1: Bir oyuncunun oyun handikapı negatif ise ("Artı" Oyun Handikaplı ise) zorluk derecesi 18 olan çukurdan başlayarak sahaya vuruş sayısı verir.

Not 2: Oyun Handikapı, Golf Kuralları 6-2 maddesindeki "Handikap" olarak değerlendirilir.

 1. EGA OYUN HANDİKAPI FARKI ( = OYUN HANDİKAPI FARKI)

EGA oyun handikap farkı, 6. handikap kategorisindeki oyuncuların oyun handikapını hesaplamak için kullanılır. 18 çukur için 36.0 EGA handikaplı bir oyuncunun o saha için olan oyun handikapı - 36 olarak, 9 çukur için 36.0 EGA handikaplı bir oyuncunun o saha için olan oyun handikapı - 18 olarak hesaplanır. Diğer bir deyişle, 36.0 EGA handikaplı bir oyuncunun o saha için aldığı ek vuruş sayısıdır.

 1. EGA OYUN HANDİKAPI FORMÜLÜ ( = OYUN HANDİKAPI FORMÜLÜ)

"EGA Oyun Handikapı Formülü" EGA handikapların oyun handikapına dönüştürülmesinde kullanılır. 1.- 5. handikap kategorileri için:

18 çukur: Oyun HandikapıKCAT1-5 EGA handikap x (Zorluk Derecesi / 113) + (Saha Ölçümü - Par)

9 çukur: Oyun Handikapı KAT2-5 [EGA handikap x (Zorluk Derecesi / 113)/2] + (Saha Ölçümü9Ç - Par9Ç) Not: "Artı" handikaplar negatif bir değer olarak gösterilmelidir.

6. handikap kategorisi için:

18 çukur: Oyun Handikapı KAT 6 EGA handikap EGA Oyun handikapı farkı

9 çukur: Oyun Handikapı KAT 6 (EGA handikap/2) EGA Oyun handikapı farkı

 1. EGA OYUN HANDİKAPI TABLOSU ( = Oyun Handikapı Tablosu)

"EGA Oyun Handikapı Tablosu" Zorluk Derecesi, Saha Ölçümü ve Par'a dayanarak EGA handikapların

belirli bir başlama noktası setinden Oyun Handikaplarına dönüştürülmesinde kullanılan tablodur.

 

 1. EGA HANDİKAP VE SAHA ÖLÇÜM KOMİTESİ (HCRC)

"EGA Handikap ve Saha Ölçüm Komitesi" Ulusal Federasyonların uygulamaları için EGA Handikap Sisteminigeliştirmek, sürdürmek ve doğru uygulanmasını izlemek üzere EGA Yürütme Kurulunca atanmış organdır.

 1. EK GÜN SKORU (EGS) -  (Extra Day Score)

"Ek Gün Skoru" Nitelikli Yarışmalar dışında handikap koşullarında elde edilmiş bir Stableford skorudur. Handikap düzenlenmesi amacıyla kullanılabilir.

Not 1. Oyuncular, oyuna başlamadan önce EGS getirmek amacı ile oyuna başlayacaklarını taahhüt ederek, bağlı kulüpler tarafından tutulması zorunlu olan EGS Kayıt Defterine kendi adlarıyla birlikte markörlerinin de adlarını yazdırmalıdır. Geri verilmeyen skor kartları da (N/R) handikap düzenlemesinde kullanılır.

Not 2. Sadece EGA handikapları 3-6Handikap Kategorilerindeki oyuncular EGS getirebilir. 1. ve 2. handikap kategorlerindeki oyuncular, yalnızca inaktif bir handikapı aktifleştirebilmek amacıyla bir yılda en fazla 3 adet olmak üzere EGS getirebilirler.

Not 3. Bir oyuncunun EGA handikapı EGS ile 1. veya 2. handikap kategorisine indirilemez.

Not 4. Bir oyuncu yıl içerisinde handikap düzenlemesinde kullanılmak üzere en fazla 4, bir ay içerisinde en fazla 1 kereEGS getirebilir.

Not 5. Handikap Komitesi, EGS prosedürleriyle ilgili ek düzenlemeler ve sınırlamalar getirebilir. TGF, ek gün skoruuygulamasıyla, uygulanabileceği sahalarla ve prosedürleriyle ilgili ek düzenlemeler ve sınırlamalar getirebilir

 1. GENEL OYUN

"Genel oyun", iki handikap değerlendirmesi arasındaki dönemde, oyuncunun EGA handikapını, oyun performansında gözlemlenebilecek belirgin bir değişimi yansıtmak amacıyla nitelikli bir skora dayanmadan değiştirme prosedürüdür.

 1. HANDİKAP DEĞERLENDİRMESİ - HD

"Handikap değerlendirmesi (HD)", bir handikap komitesinin kontrolündeki tüm oyuncuların performanslarının geçerli handikapları ile karşılaştırılarak teyit edilmesi veya gerektiğinde değiştirilmesini düzenleyen, yıl içerisinde en az bir defa uygulanması zorunlu bir prosedürdür.

Not: Handikap Değerlendirmesi, TGF tarafından bağlı kulüplerin kullanımına sunulan yazılım kullanılarak yapılacaktır.

 1. HANDİKAP KATEGORİLERİ

EGA handikaplar aşağıda belirtilen altı "Handikap kategorisi"nde gruplanmıştır:

 

 

Handikap Kategorisi

EGA Handikap

1

Artı - 4.4

2

4.5 - 11.4

3

11.5 - 18.4

4

18.5 - 26.4

5

26.5 - 36.0

6

37 - 45

 

 1. HANDİKAP KOMİTESİ

"Handikap  komitesi"   kulüp   içerisinde  EGA   Handikap   Sistemini  yönetmek  üzere  bir  bağlı   kulüp

tarafından atanan organdır.

 1. HANDİKAP KOŞULLARI

"Handikap koşulları" handikap amaçlı nitelikli skorların elde edilebilmesi için gerekli olan zorunlu koşullardır.

 

Handikap Koşulları yalnızca şu durumlarda oluşmuş sayılır:

-          Oyun, uzunluğu 2750 metreden az olmayan bir ölçülmüş sahada 18 çukur üzerinden veya uzunluğu 1375 metreden az olmayan bir ölçülmüş sahada 9 çukur üzerinden oynanmıştır.

-          Oynanan sahanın ölçümü, TGF (veya o ülkenin Ulusal Federasyonu) tarafından USGA Saha Ölçüm Sistemi uyarınca yapılmıştır.

-          Oynandığı sıradaki sahanın uzunluğu ile ölçülmüş saha uzunluğu arasındaki fark 18 çukur toplamında 100, 9 çukurda 50 metreden fazla değildir.

-          Başlama Bölgesini belirlemek üzere başlama alanına konulmuş olan işaretler (tee markers), istisnai hava/saha koşullarının zorunlu hale getirmesi durumu dışında, mesafe noktasının sahanın toplam uzunluğunu değiştirecek kadar ilerisine veya gerisine konulmamıştır.

-          Oyun, R&A Rules Ltd tarafından onaylanmış Golf Kurallarına göre oynanmıştır.

-          Oyun, Vuruş oyunu, Bogey/Par veya Stableford formatında oynanmıştır. Bogey/Par ve Stableford formatındaki oyunlar tam handikap toleransında ( = 100% x oyun handikapı) oynanmıştır.

-          Skorlar onaylanmış bir markör tarafından tutulmuştur.

 1. HANDİKAP OTORİTESİ

Bir bağlı kulübe üye olan oyuncunun handikap otoritesi, homekulübü (Home Club) (veya oyuncunun durumuna göre TGF)dür.

Bir bağlı kulübe üye olmayan oyuncuların handikap otoritesi, TGFkararları uyarınca, TGF veya yetkilendireceği birbölge otoritesi olabilir.

 1. HANDİKAP TOLERANSI

"Handikap toleransı" handikaplı bir yarışmada oyuncunun aldığı handikap vuruşu sayısıdır. Oyun handikapınınyarışmadan sorumlu Komite tarafından belirlenmiş olan yüzdesidir.

Not 1: "ArtıOyun Handikaplı bir oyuncu, zorluk derecesi 18 olan çukurdan başlayarak sahaya Vuruş Sayısı verir.

Not 2: Handikap toleransı yarışma türlerine göre değişiklik gösterir.TGF çeşitli oyun formatlarında kullanılacakhandikap toleransları' nın 2010 yılı için aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmasını tavsiye eder:

Çukur Oyunu(Match Play), Bogey, Par, Stableford yarışmalar için: Bireysel oyunlarda Handikap Toleransı % 100 xOyun Handikapıdır.

Bireysel  çukur  oyununda  daha  yüksek  handikaplı  olan  oyuncu,  iki  oyuncunun  oyun   handikapları

arasındaki tam farkı alır.

4 oyuncu (Foursome) oyunlarda oyun handikapları toplamı daha yüksek olan taraf, toplam farkın % 50'si kadar vuruş alır.

4 top (4-ball) oyunlarda en düşük oyun handikaplı olup 0 vuruş ile oynayacak olan oyuncu, diğer oyunculara oyun handikaplarınınfarkının % 90'ı kadar vuruş verir.

Greensome yarışmalar için: Handikapı daha düşük olan ortak oyun handikapının %60'ı, daha yüksek ortak % 40'ı kadar vuruş alır. Her iki rakamın toplandıktan sonra yuvarlandığı en yakın tamsayı takımın oyun handikapıdır. Yüksek takım oyun handikapı olan taraf, takım handikapları arasındaki fark kadar vuruş alır.

Not 3: Bireysel bir nitelikli yarışmada, handikap toleransı oyun handikapının % 100'üdür.

Not 4: Handikap toleransı, Golf Kuralları 6-2 maddesindeki "alınan vuruş sayısı" olarak değerlendirilir.

 1. HANDİKAP VURUŞU

"Handikap vuruşu" bir oyuncunun gros skorundan düşebileceği vuruş sayısıdır. Not: "Artı" oyun handikaplı bir oyuncunun gros skoruna ekleyeceği vuruş sayısıdır.

 1. HANDİKAP VURUŞ DİZİNİ (Stroke Index)

Skor kartı üzerinde yer alan "handikap vuruş dizinihandikap vuruşu alınan veya verilen çukurların sıralamasını gösterir.

 

Her sahanın handikap vuruş dizini ilan edilmiş olmalıdır (Golf Kuralları 33-4)

Not: "Artı" oyun handikaplı bir oyuncu, dizindeki 18. çukurdan başlayarak handikap vuruşu verir.

 1. HOME KULÜBÜ

Bir oyuncunun "home kulübü", üyesi olduğu ve handikapını takip eden bir bağlı kulüptür.

Not 1: Bir oyuncu bir ülkede birden fazla Bağlı Kulübe üye ise, birini HomeKulübü olarak belirleyecektir.Bir oyuncu no return kartlar dahil bütün nitelikli skorlarını Home Kulübüne bildirmek zorundadır.

Not 2: İstisnai durumlarda, eğer bir oyuncu birbirini takip eden üç veya daha fazla ay iki ayrı ülkede bulunuyorsa, her iki ülkede de birer home kulübü olabilir. Bu durumda oyuncu bu kulüplerden birini handikap değerlendirmesini yapmak üzere tayin edecektir. Ülkelerden birinde iken getirdiği nitelikli skorları diğer ülkedeki home kulübüne bildirmek oyuncunun yükümlülüğüdür.

 1. İNAKTİF (Inactive)

"İnaktif", bir önceki dönemde üç (3) veya daha az nitelikli skor getirilerek sürdürülmüş ve handikap değerlendirmesine alınmamış olan bir EGA handikapın gösterimidir. Tekrar aktifleştirilinceye kadar takibi yapılmaz.

Not: İnaktif bir handikap, birbirini takip eden iki yıldaki handikap değerlendirmeleri arasındaki herhangi bir zamanda, üç nitelikli skor getirilerek tekrar aktifleştirilebilir.

 1. MESAFE NOKTASI (Distance Point)

"Mesafe noktası" başlama yeri üzerinde, çukurun uzunluk ölçümünün yapıldığı yere konulan sabit ve görünür olan işaretlenmiş noktadır.TGF tarafından aksi belirtilmediği takdirde, başlama yerinin merkezine, her halükarda başlama yerinin arka kısmının en az 4 metre önüne yerleştirilmelidir.

 1. NİTELİKLİ SKOR (Qualifying Score)

"Nitelikli skor" geri verilmeyen kart (no return) dahil olmak üzere bir nitelikli turda-yarışmada getirilen skor veya EK GÜN SKORU bölümündeki şartlara uygun olmak kaydıyla getirilen ek gün skorudur. 4-top veya ortak(lar) ile birlikte oynanan, handikap koşulları dışında oynanan, "Golf Kuralları" geçerli olmadan oynanan, bir handikap otoritesitarafından (veya bir handikap otoritesi yönetim ve gözetiminde) düzenlenmiş olmayan ve nitelikli yarışma olmadığı ilan edilen oyunların skorları, nitelikli skor olarak değerlendirilemez.

 1. NİTELİKLİ TUR (Qualifying Round)

"Nitelikli tur" bir nitelikli yarışmanın herhangi bir turu veya ekgün skoru getirme amaçlı oynanan bir turdur.

 1. NİTELİKLİ YARIŞMA (Qualifying Competition)

"Nitelikli yarışmahandikap koşullarının geçerli olduğu herhangi bir yarışmadır. Not: Her Nitelikli yarışma sonrasında, eğer şartları oluştuysa, CBA hesaplanacaktır.

 1. NO RETURN (NR)

"No return", tamamlanmamış ve/veya sonrasında skor kartı teslim edilmemiş bir turun ve bunlara ek olarak sadece vuruş sayısı oyununda bir veya daha fazla çukur için skor kaydedilmemiş olmasının tanımıdır.

 1. OYUN HANDİKAPI (Bakınız: EGA OYUN HANDİKAPI)
 2. OYUN HANDİKAPI TABLOSU (Bakınız: EGA OYUN HANDİKAPI TABLOSU)
 3. ÖLÇÜLMÜŞ SAHA (Measured Course)

"Ölçülmüş saha" USGA Course Rating Manual uyarınca ölçümü yapılmış olan bir sahadır.

 1. SAHA ÖLÇÜMÜ (Course Rating); USGA SAHA ÖLÇÜMÜ

"Saha Ölçümüsıfır handikaplı (scratch golfer) bir oyuncunun normal saha ve hava koşullarında bir sahayı oynama zorluğunun göstergesidir. Sıfır handikap bir oyuncunun skor yapma becerisini etkilediği ölçüde uzunluk ve diğer engelleri temel alır ve bir ondalık hane ile verilen vuruş (stroke) sayısı olarak gösterilir.

 

 1. SIFIR HANDİKAP GOLFÇÜ (Scratch Golfer)

"Sıfır handikap golfçü", saha ölçümünü her başlangıç yeri setinden oynayabilen bir oyuncudur. Handikap işlemleri açısından EGA handikapı 0.0 olan bir oyuncudur

 1. TAMPON BÖLGE (Buffer Zone)

"Tampon bölge" bir oyuncunun EGA handikapının değişmeyeceği, CBA öncesi Stableford puan aralıklarıdır.

 

Handikap Kategorisi

Tampon Bölge (Stableford Puanlar)

18 çukur skorları için

9 çukur skorları için

1

35 - 36

-

2

34 - 36

35 - 36

3

33 - 36

35 - 36

4

32 - 36

34 - 36

5

31 - 36

33 - 36

6

-

-

 

 1. ULUSAL FEDERASYON

"Ulusal Federasyon" EGA'ya bağlı, ülkesinde EGA Handikap Sistemini yönetmek üzere EGA adına hareket etmeye EGA tarafından yetkilendirilmiş federasyondur.Türkiye Golf Federasyonu (TGF), Türkiye'de EGA Handikap Sisteminidüzenlemek ve yönetmekle yetkili, güvenilirliğini sağlamakla sorumludur.

 1. USGA

"United States Golf Association"

 1. ZORLUK DERECESİ - (Slope Rating - SR)

"Zorluk derecesisıfır handikaplı olmayan oyuncuların saha ölçümüne kıyasla göreceli oynama zorluğunu gösteren USGA tanımlamasıdır (sahanın sıfır handikap oyuncular için oynama zorluğuna görece). Saha ölçümü ile bogey ölçümü arasındaki farka göre hesaplanır. Standart göreceli oynama zorluğundaki bir sahanın zorluk derecesi 113'tür.

 

 

  II. TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU (TGF) NUN YETKİ VE SORUMLULUKLARI  (3.1)                   

 

TGF:

 1. EGA genel yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye'de EGA Handikap Sisteminin uygulanmasıyla yetkilidir.
  1. Ulusal federasyonların uygulamalarında tekdüzelik sağlanabilmesi amacıyla, EGA Handikap Sistemi yönetmelik ve kurallarında, EGA Handikap Sistemince ulusal federasyonların yetkisine bırakılmış olan konular dışında herhangi bir değişiklik veya farklı uygulama yapamaz.
  2. EGA Handikap Sisteminin yönetilmesi için bir Milli Handikap Komitesi kurmuştur.
  3. Yetkilerinin herhangi bir kısmını uygun göreceği şekilde devredebilir.
  4. Handikap  değerlendirmelerinde  kabul  edilir  olduğunu  ilan  ettiği  tüm  sahaların  Saha  Ölçümleri ile

Zorluk Derecelerinin USGA Saha Ölçüm Sistemi uyarınca tespit edilmiş olmasını sağlar.

 1. EGA Handikap Sistemini kullanmak üzere EGA'dan lisans almıştır.
 2. Türkiye'de verilmiş EGA Handikapların güvenilirliğinden sorumludur.
 3. Uygun gördüğü durumlarda handikap otoritesi olarak yetki kullanabilir.
 4. Bağlı kulüplerden handikapla ilgili gerek gördüğü her türlü bilgiyi temin eder ve denetler.
 5. Kendisine yöneltilen anlaşmazlıkları ve tereddütlü durumları karara bağlar. Kararı nihaidir. Karara varamadığı durumlarda konuyu EGA Handikap ve Saha Ölçüm Komitesine götürebilir.
  1. Gerekli gördüğü durumlarda, tüm veya bazı handikap kategorileri veya bazı nitelikli turlar için CBA hesaplanması ve uygulanmasını durdurabilir.
  2. 9 çukur skorları ve ek gün skorları (EGS) ile ilgili gerekli gördüğü kısıtlamaları uygulayabilir. Sadece 2. - 6..handikap kategorilerindeki oyuncuların 9 çukur skor getirebileceğine, bir gün içerisinde en fazla bir 9 çukur skoru getirilebileceğine; 9 çukur skorun, 18 çukur bir oyunun parçası olamayacağına karar vermiştir.
  3. Ek gün skoru (EGS) uygulaması ve EGS kayıt prosedürü konusunda gerekli gördüğü düzenlemeleri yapar. Sadece3.- 6. handikap kategorilerindeki oyuncuların EGS getirebileceğine, bir ay içerisinde en fazla bir (1), bir yıl içerisinde en fazla dört (4) EGS getirilebileceğine karar vermiştir.
  4. Ayrıcalıklı konum dönemini ilan eder.
  5. Bir oyuncuya EGA handikap verilebilmesi için Etiket ve Golf Kuralları konusunda bir testi başarıyla geçmiş olması gerektiğine karar vermiştir.
  6. HANDİKAPLARIN ASKIYA ALINMASI VE KAYBI bölümü ile ilgili doğabilecek anlaşmazlıkları karara bağlar.
  7. EGS, HANDİKAPLARIN ASKIYA ALINMASI VE KAYBI, HANDİKAP DEĞERLENDİRMESİ ve GENEL OYUN bölümleri ile ilgili uygulamaları denetler, itirazları görüşür ve karara bağlar.
  8. Nitelikli yarışmalara katılma koşullarının belirlenmesinde EGA handikap bazlı kısıtlamalar belirleyebilir.
  9. Ulusal ve uluslararası EGA handikap sınırı olan yarışmalarda adil kullanımını sağlamak amacıyla +1 ve daha düşük EGA handikapları denetler.

 

  III. BAĞLI KULÜBÜN YETKİ VE SORUMLULUKLARI (3.3)                                                         

 

Bir Bağlı Kulüp:

 1. Home Kulübü olduğu bütün üyelerinin, TGF yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Handikap Otoritesidir.
  1. EGA Handikap Sisteminin kulüpte doğru bir şekilde uygulanmasından sorumludur. Bu sorumluluğun yerine getirilmemesi halinde, TGF tarafından handikap otoritesi yetkisinin iptal edilmesi dahil olmak üzere gerekli görülen yaptırımlar uygulanabilir.
  2. Düzenleyeceği nitelikli yarışmalara katılım koşullarında EGA Handikap kısıtlaması uygulayabilir.
  3. HANDİKAP KOMİTESİNİN YETKİ VE GÖREVLERİ ile GENEL OYUN bölümlerinde belirtilen işlevleri yerine getirmesi için bir Handikap Komitesi kuracak ve kulüp tarafından verilen EGA Handikapların güvenilirliğinden sorumlu olacaktır.
  4. EGS ile ilgili tarih, oyuncu, markör ve diğer gerekli kayıtların izlenmesi için bir EGS Kayıt Defteri tutar.
  5. EGA Handikapların tam olarak EGA Handikap Sistemi Kurallarına uygun şekilde takip edilmesi ve düzenlenmesinden sorumludur. Sistemin uygulanması ile ilgili kulüp içerisinde çözümlenemeyen sorunlar TGF'na iletilecektir. TGF, gerekli gördüğü incelemeleri yaptıktan sonra kulübün yetki ve sorumluluklarını doğru uygulamadığı kanısına varırsa, kulüpten uygulamasını düzeltmesini isteyecektir. İstenilen düzeltmelerin yapılmaması, kulüp tarafından verilen ve takip edilen handikapların geçerli EGA Handikap olmadıkların ilan edilmesi sonucunu doğurabilir.
   1. Üyelerinin tamamının, en az bir önceki yıla ait olanlar da dahil olmak üzere, handikap kayıtlarını tutmakla sorumludur.

 

  IV. HANDİKAP KOMİTESİNİN YETKİ VE GÖREVLERİ (3.4)                                                        

 

Handikap komitesi:

 1. Her nitelikli yarışma (qualifying round) öncesi katılan oyuncuların listesinin hazırlanmasını sağlayacak ve tamamlanmamış oyun kartları (no return) dahil tüm skorların handikap komitesine bildirilmesini temin edecektir.
 2. Eğer koşular uygunsa, her nitelikli yarışma tamamlandığında CBA hesaplayacaktır.
 3. Üyelerinin EGA handikaplarını TGF tarafından istenildiği şekilde kayıtlı, gerektiğinde her an erişilebilecek ve denetlenebilecek şekilde hazır tutacaktır.
  1. Tüm nitelikli skorların mümkün olan en kısa zamanda kaydedilmesini sağlayacak ve EGA handikapların kronolojik sıraya göre kaydedilmiş bulunan skorlara göre doğru bir şekilde hesaplanmasını temin edecektir.
  2. Bir ay içerisinde EGA handikap verilen kulüp üyelerinin ve onaylayan yetkililerin isimlerini, Etiket ve Golf Kuralları testinde sorulan soru numaraları da dahil olmak üzere bildiren listesini, o ay sonunda TGF'na bildirecektir.
  3. Bir ay içerisinde kulüp üyelerinin getirmiş oldukları EGS listesini, markörlerinin ve onaylayan yetkililerin isimleri ve EGS Kayıt Defteri kayıt numarası ile birlikte, o ay sonunda TGF'na bildirecektir.
  4. Bir üyesinin home kulüp değiştirmesi durumunda, üyenin EGA handikapını yeni home kulübüne bildirecek ve o kulübün handikap komitesine üyenin o yıla ve bir önceki yıla ait skor kayıtlarının bir kopyasını verecektir.
  5. Üyelerin handikaplarını düzenleme ve gerektiğinde askıya alma yetkilerini kullanacak ve üyeyi bunlardan haberdar edecektir.

 

Not: Bu yetkileri kullanırken kanun ve yönetmeliklere uyumu gözetecektir.

 1. Bir nitelikli yarışma turunu, oyunun başlaması öncesinde, o günkü kötü hava ve/veya saha koşulları nedeniyle Nitelikli olmayan Yarışma ilan etmeye yetkilidir.

Not 1: Handikap komitesi hiçbir zaman sadece EGA Handikap Sistemi kurallarını devre dışı bırakmak ve handikap düzenlemesine engel olmak amacıyla bir Yarışmayı nitelikli yarışma statüsünden çıkartmamalıdır. Bu tür bir davranışEGA Handikap Sisteminin ruhuna aykırıdır. Handikap komitesi, üyelere mümkün olan en fazla sayıda nitelikli skorgetirme olanağı sağlamalıdır.

 1. Handikapını tuttuğu bütün üyelerin EGA handikaplarının handikap değerlendirmesini yılda en az bir kere yapmakla yükümlüdür. Ayrica, oyuncu tarafından talep edildiği takdirde, herhangi bir zamanda da o oyuncunun handicap degerlendirmesini yapmakla yükümlüdür.

 

  V. OYUNCUNUN HAK VE SORUMLULUKLARI  (3.5)                                                                  

 

Bir oyuncu:

 1. Bağlı olduğu handikap otoritesi tarafından verilmiş, kayıt ve takip edilen tek bir EGA handikapa sahip olacaktır. BuEGA handikap, EGA Handikap Sisteminin uygulandığı heryerde geçerlidir.
 2. Eğer birden fazla bağlı kulübe üye ise, bu kulüplerden birini home kulübü olarak seçecek ve üyesi olduğu diğer kulüpleri de bu seçimle ilgili olarak bilgilendirecektir.
 3. Home kulüp değişikliğini (home klübüne üyeliğinin sona ermesi durumu dışında) sadece yıl sonunda ve Her halükarda TGF bilgisi dahilinde yapabilecektir.
 4. Bir nitelikli tura başlamadan önce kaydının gerektiği şekilde yapıldığından emin olacaktır.
 5. Tamamlanmış olsun veya olmasın, bütün nitelikli skorlarını bağlı olduğu handikap otoritesine iletecektir. Home kulübüdışında getirdiği skorların da mutlaka home kulübüne iletilmesinden sorumludur.
  1. Herhangi bir kulüpteki herhangi bir yarışma öncesinde, EGA handikapı üzerinde gerekli değişikliğin yapılmış olmasından sorumludur.
  2. Bir nitelikli tur sonrasında, henüz handikap kaydına girmemiş de olsa, gerektiği şekilde EGA handikapınıyükseltmek veya düşürmekle sorumludur. Eğer biliniyor ise bu hesaplamada CBA dikkate alınmalıdır. Eğer CBAbilinmiyor ise, EGA handikap değişiminde CBA = 0 olarak alınmalıdır.
  3. Her nitelikli turdan sonra verdiği skor kartında doğru oyun handikapının kaydedilmiş olduğundan emin olacaktır (Golf Kuralları, Kural 6-2b). Handikap düzenlemesi açısından, yarışma handikapsız dahi olsa, geçerli EGA handikapını da skor kartına yazmalıdır.
  4. EGA Handikap Sisteminin temel prensiplerinin niyet ve amaçlarına her zaman uyma çabası içerisinde olmak zorundadır.

 

  VI. EGA HANDİKAP ALINMASI (3.11)                                                                                     

 

 1. EGA Handikap sadece bir bağlı kulübün üyesi olanlar veya TGF'na ferdi üye olanlar veya handikapı TGF'na kayıtlı olup TGF tarafından takip edilen ferdi oyuncular tarafından alınabilir.
 2. En yüksek EGA Handikap erkek ve bayan oyuncular için 45'dir.
 3. EGA handikap alabilmek için bir oyuncu 18 çukuru kapsayan en az 1 ,veya 9 çukuru kapsayan en az 2 Stableford skoru ibraz eder. Bir bağlı kulüp üyesi bu skorları home kulübünde veya handikap otoritesince tanınan ve onaylanan herhangi bir sahada, handikap koşullarında oynayarak elde edebilir. Bir bağlı kulübe üye olmayanlar skorlarını TGF tarafından tanınan ve onaylanmış herhangi bir sahada, handikap koşullarında, TGF tarafından belirlenen esaslara göre oynayarak elde eder.

Her skor bir markör ve oyuncu tarafından imzalanmış olmalıdır. İbraz edilen Stableford skor, EGA handikapın tespitine esas olacaktır.

Bu oyun(lar) için oyuncunun aldığı handikap vuruşu sayısı şu şekildedir: 18 çukur: 45 + EGA Oyun Handikapı Farkı

9 çukur: 45/2 + EGA Oyun Handikap Farkı 

Bu sayı sahanın Oyun Handikap Tablosundan en yüksek (45) EGA handikapa tekabül eden sayıya bakarak da tespit edilebilir.

 1. İlk EGA handikap, getirilen en yüksek Stableford puanı üzerinden hesaplanmalıdır: 9 çukurda getirilen skorlara 18 puan ilave edilecek, bu şekilde bulunan skorlardan yüksek olanı esas alınacaktır.
 2. Handikap komitesi, oyuncunun beceri düzeyini daha doğru yansıtacağını düşündüğü durumlarda bir oyuncuya daha düşük bir EGA handikap verebilir. İstisnai durumlarda en iyi skordan hesaplananından daha yüksek bir EGA handikapverilebilir.
 3. Bir oyuncuya EGA Handikap verilebilmesi için, TGF tarafından hazırlanmış ve uygulama prosedürü belirlenmiş, Golf Kuralları ve Etiketi konularında yeterliliğini ölçen bir testi de başarıyla geçmiş olması gerekir.
 4. Handikapsız bir oyuncuya TGF (veya yetkilendirdiği Bölge Otoritesi) yazılı onayı olmadan 1. handikap kategorisiiçerisinde EGA handikap verilemez.

 

  VII. HANDİKAPLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ (3.12)                                                                        

 

 1. Nitelikli skorlar, Stableford puanları olarak kaydedilecektir. Handikap komitesi oyuncunun nitelikli skorlarını kronolojik sıraya göre kaydedecektir.
 2. Bir oyuncunun handikap kaydı şu bilgileri içerecektir:
  1. Turun oynandığı tarih
  2. Turun oynandığı saha
  3. Stableford puanı ve türü (9 çukur skoru mu, 18 çukur skoru mu olduğu)
  4. CBA (uygulanmışsa)
  5. Nitelikli  Stableford puanı
  6. f.        Revize edilmiş EGA handikap
  7. Aktif veya inaktif işareti
   1. Diğer gerek görülen bilgiler

Not: Düzeltilmiş (nitelikli) skorlar, handikap komitesi tarafından 9 çukur, diskalifiye veya NR durumlarında hesaplanan Stableford skorlarıdır.

 1. Her oyuncu, EGA handikapının düzgün şekilde tutulabilmesi, oyun becerisinin değerlendirilebilmesi ve handikap değerlendirmesinde teyidi veya düzeltilebilmesi için handikap otoritesine bir takvim yılı içerisinde en az dört (4)nitelikli skor ibraz etmelidir. Böyle bir handikap aktif olarak gösterilir
 2. 7-14. maddeler uyarınca sadece şu handikaplar tutulacaktır:
  1. a.       Aktif EGA handikaplar
  2. Bir önceki veya içinde bulunulan yılda EGA HANDİKAP ALINMASI bölümü uyarınca alınmış olan

 

EGA handikaplar.

 1. c.        6. madde koşullarını yerine getirmiş olan oyuncuların aktifleştirilmiş EGA handikapları.
 2. Bir önceki yılda yalnızca üç (3) veya daha az sayıda nitelikli skora dayanan EGA handikaplar yeterli güncel veriye dayanmayıp güvenilir şekilde doğrulanamazlar ve bu nedenle inaktif olarak gösterilirler. Değerlendirme ve düzeltme için gerekli ve yeterli veriye sahip olunmayan bu tür handikaplar oyuncunun skor potansiyelini doğru bir şekilde yansıtmayabilir. Bu tür EGA handikaplarhandikap değerlendirmesi sırasında değiştirilmeyecektir. Takip eden yılda buEGA handikaplar artık 7-14. maddeler uyarınca düzeltilmeyecektir.
 3. İnaktif bir EGA handikap, oyuncunun takip eden yılda handikap koşullarında üç (3) skor getirmesiden hemen sonra tekrar aktif hale getirilip 7-14. maddeleri koşullarına uygun olarak yarışmalar için kullanılabilecek şekilde takibine başlanacaktır. Oyuncunun yeni EGA handikapı, önceki EGA handikapı ve getirdiği bu üç skora göre hesaplanır.Handikap komitesi yetkisinde olmak üzere, özellikle handikapın inaktif olmasını takip eden 12 ay içerisinde aktif hale getirilmesi durumunda, eski handikapın ağırlığının %70, yeni üç skorun ağırlığının %30 olarak alınması önerilir.

Not 1: Handikap Komitesi, oyuncunun yeni hesaplanmış EGA handikapını GENEL OYUN bölümünde belirtilen koşullara göre değerlendirecektir.

Not 2: Eğer handikap komitesi oyuncuya EGA handikapını aktifleştirebilmek üzere home kulübünde oynanan nitelikli yarışmalara katılma izni verirse, oyuncu doğal olarak bu yarışmalarda net ödülü kazanamaz ve CBA hesaplanmasına dahil edilmez.

 1. Bir oyuncunun nitelikli skoru ilgili tampon bölgesinde kalırsa EGA handikapı değişmez.
 2. Bir oyuncunun tampon bölgesinin altında bir Stableford puanı getirmesi veya skor getirmemesi (no return) durumunda, EGA handikapı 1.- 5. handikap kategorileri için 0.1 artırılır.
 3. Bir oyuncunun 37 veya daha fazla Stableford puanlı bir nitelikli skor getirmesi durumunda EGA handikapı 36'nın üzerindeki her Stableford puanı oranında düşürülür. Bu oran oyuncunun handikap kategorisine göre belirlenir.

Not: 18 çukur skorlarına dayalı handikap değişiklikleri, CBA prosedürü uyarınca tampon bölge skorları düzeltildikten sonra gerçekleştirilir.

EGA handikaplar aşağıdaki şekilde değiştirilir:

 

 

 

HandikapKategorisi

 

 

EGA Handikap

Tampon Bölge

 

Tampon Bölge altındaki Stableford Puanı İçin Eklenecek

 

36 üzerindeki her Satbleford Puanı İçin Düşürülecek:

 

18 çukur

 

9 çukur

1

- 4.4

35 - 36

 

0.1

0.1

2

4.5 - 11.4

34 - 36

35 - 36

0.1

0.2

3

11.5 - 18.4

33 - 36

35 - 36

0.1

0.3

4

18.5 - 26.4

32 - 36

34 - 36

0.1

0.4

5

26.5 - 36.0

31 - 36

33 - 36

0.1

0.5

6

37 - 45

-

-

-

1

 

Örnek: 11.2 handikaplı bir oyuncu 32 Stableford puanı getirirse, EGA handikapı 11.3'e yükselir. Eğer daha sonra 42 Stableford puanı getirirse EGA handikapı (42-36) x 0.2 = 1.2 hesabı ile 10.1'e düşer.

 1. Eğer bir oyuncunun EGA handikapı düşürülürken bir alt handikap kategorisine geçirilecekse, EGA handikapdüşürülmesi önce sadece bulunduğu kategori oranlarına göre, bir alt kategoriye indikten sonra bakiye düşürmeler bu alt kategori oranlarına göre yapılır.

 

Örnek: 19.1 handikaplı bir oyuncu  42  Stableford  puanı  getirirse, EGA handikapı şöyle hesaplanır:  19.1 - (2 x 0.4) = 19.1 - 0.8 = 18.3

18.3 - (4 x 0.3) = 18.3 - 1.2 = 17.1

 1. Handikap otoritesi bir oyuncunun EGA handikapındaki artırım ve düşürmeleri mümkün olan en kısa sürede yapar ve kaydeder.

Not: Bir nitelikli tur sonrasında henüz handikap kaydına girmemiş olan nitelikli skorunun EGA handikapındagerektirebileceği düşüş veya artışları yapmak oyuncunun sorumluluğudur.

 1. 12.    Bir oyuncunun  EGA handikapı,  ek gün skoru getirme hakkı bulunulmayan  bir handikap   kategorisine

düşürülemez.

 1. Bir oyuncunun EGA handikapı, 9 çukur nitelikli skor veya 9 çukur EGS ile 9 çukur skor getirme hakkı bulunulmayan bir handikap kategorisine düşürülemez.
  1. Oyuncu bir nitelikli yarışmadan Golf Kuralları3-4, 6-2b, 6-3, 6-6b, 6-6d, 6-7, 6-8 ve 14-3b maddelerine uymadığı için diskalifiye edilmiş ise, handikap komitesinin yetkisinde olmak üzere, skoru handikap değişikliği amacı ile değerlendirilebilir.

 

  VIII. HANDİKAPLARIN ASKIYA ALINMASI VE KAYBI  (3.13)                                                    

 

 1. 1.       TGF veya bir oyuncunun handikap otoritesi, eğer oyuncunun kasti bir şekilde EGA Handikap Sisteminin

getirdiği yükümlülüklerden kaçındığı görüşüne varırsa, bu oyuncunun EGA Handikapını askıya alabilir.

 1. Handikap komitesi, bir oyuncunun (home kulübü dışındaki)nitelikli skorlarını bildirmediği kanaatine yeterli araştırma sonucunda varırsa, o oyuncunun EGA Handikapını, düzeltebilmek ve askıdan indirebilmek için gerekli bilgiye ulaşabileceğini düsündüğü bir süre için askıya alabilir.
  1. Askıya alınma süresi ve varsa diğer şartlar oyuncuya bildirilir. Oyuncuya, handikap komitesi veya handikap otoritesi nezdinde açıklama yapma olanağı verilmeden handikapını askıya almaktan kaçınılmalıdır.
  2. Bir oyuncunun home kulübünde işlediği isnat edilen bir kusur konusundaki disiplin işlemleri o oyuncunun home kulübünde yürütülür ve karara bağlanır. Diğer her türlü durumda işlem ve karar yetkisi oyuncunun handikap otoritesindedir. TGF'nun bu konuda yönetmelik hazırlama ve yürütme yetkisi saklıdır.
  3. 5.       Eğer bir oyuncu birden fazla bağlı kulübe üye ise, bu oyuncunun EGA Handikapı sadece home    kulübü

tarafından askıya alınabilir.

 1. Eğer bir oyuncunun home kulübüne üyeliği askıya alınırsa, bu oyuncunun EGA handikapı üyeliği tekrar başlatılana kadar otomatik olarak askıya alınır.
  1. Handikapı askıya alınmış olan bir oyuncu, EGA Handikap gerektiren herhangi bir golf etkinliğinde yarışamaz ve etkinliğe katılamaz.
  2. Bir oyuncunun handikapının askıya alınmış olması, o oyuncunun üye olduğu veya olacağı bütün bağlı kulüpleribağlayıcıdır.
  3. TGF, oyuncunun yukarıda belirtilen konularda verilen kararlara itirazlarının temyiz makamıdır.
  4. Bir oyuncunun bağlı kulüp üyelikleri (handikap otoritesi değişikliği süreci hariç olmak üzere) sona erdiğinde EGA handikapı da kaybolmuştur.

 

  IX. HANDİKAPLARIN GERİ VERİLMESİ (3.14)                                                                          

 

 1. 1.       HANDİKAPLARIN ASKIYA ALINMASI VE KAYBI bölümünün 1. ve 2. maddeleri uyarınca EGA handikapı askıya alınmış olan bir oyuncunun EGA handikapının nasıl geri verilebileceğine, aşağıdaki 3. madde koşullarına uygun olarak oyuncunun handikap otoritesi karar verir.
 2. 2.       HANDİKAPLARIN ASKIYA ALINMASI VE KAYBI bölümünün 6. ve 10. maddeleri uyarınca EGA   handikapı

askıya alınmış  veya  kaybolmuş  olan bir oyuncunun handikapı,   handikap  kaybından sonraki     12  ay

 

içerisinde geri verilirse, bu oyuncuya istisnai şartların varlığı dışındaeski handikapı verilecektir. Diğer her türlü durumda, oyuncuya EGA HANDİKAP ALINMASI bölümündeki şartları yerine getirmesinden sonra yeni bir EGA handikap verilecektir.

Not: Uygun olması durumunda, handikap geri verilmeden önce handikap değerlendirmesine tabi tutulmalıdır.

 1. 3.       Handikap  komitesi,  oyuncuya  yeni  bir  handikap  verirken,  son  handikapını  da  dikkate  alacaktır. 1.

kategori handikapı ancak TGF'nun (veya yetkilendireceği bölge otoritesinin) yazılı onayı ile verilebilir.

 

 

  X. HANDİKAP DEĞERLENDİRMESİ (3.15)                                                                                 

 

 1. Bir handikap otoritesinin handikap komitesi, yıl içerisinde en az bir kere, tercihan yıl sonunda, home kulübü olduğu 1.- 5. handikap kategorilerindeki bütün üyeleri için bir handikap değerlendirmesi yapmalıdır.

Not 1: Buna ek olarak, bir oyuncu yıl içerisinde herhangi bir zamanda kendisi için handikap değerlendirmesi yapılması talebinde bulunabilir.

 1. Her oyuncu, EGA handikapının doğru ve adil bir şekilde değerlendirilebilmesi için, handikap değerlendirmeleriarasındaki 1 yıllık süre içerisinde en az dört (4) nitelikli skor getirmelidir. Bu EGA handikaplar, yeterli istatistiki veriye sahip olunarak doğru bir şekilde tespit edildiğini göstermek üzere handikap kayıtlarında ve handikap sertifikalarında aktif olarak net ve açık bir şekilde işaretlenir. Bu gösterim" * " işareti ile yapılır. Sadece Stableford skoruna uyarlanmış olan NR skorlar HD için gerekli en az dört (4) skor arasında kabul edilebilir.
 2. Handikap değerlendirmesi son 12 ay içerisinde getirilen en az 8 nitelikli skorun değerlendirilmesiyle yapılır.

Not: 8'den az nitelikli skoru bulunan oyuncular için bu süre 24 aya çıkartılabilir.

 1. Handikap komitesihandikap değerlendirmesinde oyuncuların aktif EGA handikapını teyit eder, düşürür veya yükseltir.

Not: 1. handikap kategorisindeki oyuncuların EGA handikapına etki eden veya 2. Handikap kategorisindeki bir oyuncuyu 1. Handikap kategorisine indiren HD sonuçları, TGF onayına tabidir.

Not 2: Handikap Komitesi oyuncuya bu maddeler kapamında aktif EGA handikapında yapılan değişiklikleri bildirecek ve değişiklikler oyuncuya bildirildikten sonra geçerli hale gelecektir.

Not 3: Bu kapsamdaki handikap değişiklikleri, handikap kategorilerine göre sınırlandırılmıştır.

 1. Bir önceki yılda yalnızca üç (3) veya daha az sayıda nitelikli skora dayanan EGA handikaplar yeterli güncel veriye dayanmayıp güvenilir şekilde doğrulanamazlar ve bu nedenle inaktif olarak işaretlenirler. Değerlendirme ve düzeltme için gerekli ve yeterli veriye sahip olunmayan bu tür handikaplar oyuncunun skor potansiyelini doğru bir şekilde yansıtmayabilir ve handikap değerlendirmesi ile değişmezler. Bu handikaplar takip eden yıl da HANDİKAPLARIN DEĞİŞMESİ bölümü uyarınca değiştirilmez.
  1. İnaktif handikaplar EGA Handikap gerektiren turnuvalar için kullanılamaz. Handikap komitesi, oyuncunun nitelikli skor getirebilmesini kolaylaştırmak amacıyla bu tür oyuncuların (net) ödül almamak kaydıyla turnuvalarda oynamasına izin verebilir.

Not: Handikap Değerlendirmesi, TGF tarafından bağlı kulüplerin kullanımına sunulan yazılım kullanılarak yapılacaktır.

 

  XI. GENEL OYUN (3.16)                                                                                                          

 

 1. Handikap komitesi, gerekli gördüğü durumlarda oyuncularının EGA handikapını, handikap değerlendirmesi prosedürü dışında da tek tek ele alarak değiştirebilir.
 2. Handikap komitesi, bir oyuncunun EGA handikapının oyun becerisini yansıtmadığına dair belirgin kanıta sahipse, EGA handikapını 1 tam vuruştan az olmamak kaydıyla uygun gördüğü şekilde değiştirebilir.
 3. Handikap Komitesi, bir oyuncunun handikapının GENEL OYUN uyarınca değiştirilmesi görüşüne varır ise, gerekçelerini belirterek TGF onayını aldıktan sonra handikap değişikliği yapabilir.
 4. Handikap Komitesi, bir handikap düzeltmesine karar verirken, oyuncunun golf becerisi ile ilgili erişebildiği her türlü bilgiyi, özellikle de aşağıdaki hususları dikkate almalıdır:
  1. Oynama sıklığı
  2. Oynama sıklığıyla orantılı olarak getirdiği nitelikli skor sayısı
  3. iii.                 EGA handikapını veya düşüğünü oynadığı nitelikliskorlar yanında tampon bölgede veya altında getirdiği nitelikliskorlar
  4. Maç oyunu, 4 top maç oyunu, 4 top vuruş oyunu ve benzeri nitelikli olmayan etkinliklerdeki performansı.

 

Not: Handikap komitesi genel oyun standardı hızla düzelen oyuncular yanında sağlık ve diğer sorunlar nedeniyle skor yapma becerisi bozulan oyuncular ile daha ciddi ve dikkatle ilgilenmelidir.

 1. Handikap komitesi oyuncuya bu maddeler kapamında EGA handikapında yapılan değişiklikleri bildirecek ve değişiklikler oyuncuya bildirildikten sonra geçerli hale gelecektir.

Not: Komite kararından memnuniyetsiz olan oyuncuların Komite ile görüşebilmesi olanağı sağlanacaktır. Görüşmede oyuncuya EGA Handikap Sisteminin getirdiği hak ve yükümlülükleri de anlatılacaktır.

Komite bu yetkileri kullanırken kanun ve yönetmeliklere uyumu gözetecektir.

 1. TGF yukarıda belirtilen kararlar neticesinde itirazı olan oyuncular için temyiz sürecini yönetecektir.
 2. Yarışma düzenleyici Handikap Komitesi, (geçerli bir sebebi olduğu takdirde) bağlı kulübü olmayan bir oyuncunun EGA handikapının yüksek olduğunu düşünebilir ve handikapını düşürebilir. Bu düzenleme sadece bu sözkonusu yarışma için geçerlidir. Durum oyuncunun handikap otoritesine bütün detayları ile birlikte bildirilmelidir.ALO 145 SPORCU DANIŞMA HATTI BİLGİLENDİRME Duyuruların Devamı İçin Tıklayın