Lisans Talimatı

1-Amaç

Bu talimatın amacı, golf faaliyetinde bulunan kulüpler ile yarışmalara katılacak sporcuların uyacakları usul ve esasları belirlemektir.

2-Kapsam

Bu talimat, yarışmalara katılacak sporcuların tescili ile lisans, vize ve transfer işlemlerine ilişkin usul ve esasları ile golf faaliyetinde bulunacak olan her tür kuruluş ve kulüplerin tescil işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

3-Dayanak

Bu talimat, 26139 Sayı ile 14 Nisan 2006 tarihinde resmi gazetede yayınlanan özerk Golf Federasyonu Ana Statüsü'ne dayanılarak hazırlanmıştır. Kulüp Tescil ve Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği işlemleri Golf Federasyonu ve ilgili teşkilatları tarafından yürütülmektedir.

4-Tanımlar

Bu talimatta geçen;
Federasyon: Türkiye Golf Federasyonunu,
Teşkilat: Türkiye Golf Federasyonu taşra birimlerini,
Kulüp: Federasyonun faaliyetine katılan golf kulüpleri ile özel golf kulüpleri ve golf faaliyetinde bulunan tüm kuruluşları,
Sporcu: Golf sporcularını,
Tescil: Bir kulübün veya kişi veya kuruluşun tesislerinde veya bir derneğin tesislerinde golf faaliyetinde bulunabilmek için kayıt işlemlerini ve bir sporcunun müsabakalara katılabilmesi için yaptıracağı kayıt işlemlerini,
Lisans: Sporcunun resmi müsabakalara katılabilmesini sağlamak amacıyla verilen onaylı belgeyi ve bir kulübün veya kişi veya kuruluşun tesislerinde veya bir derneğin tesislerinde golf faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bu kulüp, kişi veya kuruluş ve derneklere verilen onaylı belgeyi
Vize: Bir sporcunun müsabakalara katılabilmesi için lisansının her yıl yenilenmesi işlemini ve kulüplerin, kişi ve kuruluşların veya bir derneğin tesislerinde golf faaliyetinin yürütülebilmesi için lisanslarının her yıl yenilenmesi işlemini,
Transfer: Bir sporcunun bağlı olduğu kulübü(Home Club) değiştirmesini,
Faaliyet Programı: Federasyonun her yıl için yeniden planladığı resmi müsabakalar ile ligler ve takım şampiyonalarını
ifade eder.

5-Lisans Mecburiyeti

Sporcuların Federasyonca düzenlenmiş resmi golf müsabakalarına katılabilmeleri için, bu talimat hükümlerine göre sporcu lisansı almış olmaları ve lisanslarını her yıl Golf Federasyonu' na vize ettirmeleri zorunludur. Kulüplerin ve golf faaliyetinde bulunan her türlü kuruluşların bu talimat hükümlerine göre kulüp tescil lisansı almış olmaları ve lisanslarını her sezon Golf Federasyonu' na vize ettirmeleri zorunludur. Sporcuların ve Kulüplerin tescil, lisans ve vize işlemleri Golf Federasyonu merkez ve taşra teşkilatları tarafından yapılır.

Tescil işleminden sonra, tescil fişlerinin biri tescilin yapıldığı teşkilatta, biri kulübünde ve diğeri Federasyon merkezinde saklanır. Spor kulüpleri adına kayıtlı olmayan sporcular kendi adlarına Federasyon merkez veya taşra teşkilatından ferdi sporcu lisansı alabilirler ve bu lisanslarını her yıl tescili aldığı yerde vize ettirebilirler.

6-Tescil İşlemleri

Kulüpler ve sporcuların müsabakalara katılabilmeleri ve spor faaliyetinde bulunabilmeleri için tescil ve lisans işlemi yaptırmaları şarttır. Golf dalında lisans alacak sporcuların YEDİ yaşını bitirmiş olmaları şarttır. Müsabakalara katılabilme yaşı hesaplanırken yaşanan seneden, doğum yılının çıkarılması yöntemi esastır. Buna göre, lisans çıkaracak sporcuların tescil işlemlerinde aşağıdaki belgeler aranır:

  • Reşit olmayan sporcular için veli izin belgesi,
  • Üç adet vesikalık fotoğraf (iki adedi tescil fişlerine yapıştırılacak),
  • İki adet doldurulmuş sporcu lisans tescil fişi (Ek 1)
  • Nüfus cüzdanının her iki yüzünün fotokopisi
  • Spor yapmasında herhangi bir sakınca olmadığını belirten sağlık izin belgesi.
  • Tescil bedelini Federasyona yatırdığına dair makbuz. Sporcu tescil bedeli, Federasyon yönetim kurulu tarafından her yıl faaliyet dönemi başında belirlenecektir.

Golf faaliyetinde bulunan tüm kulüplerin,Golf tesisi bulunan dernek, kişi ve kuruluşların tescil yaptırmaları ve lisans almaları zorunludur. Golf dalında faaliyet gösterecek olan veya başka bir spor dalı adına tescilli olup golf faaliyetinde bulunacak olan tüm kulüplerin tescil işlemleri için aşağıdaki belgeler aranır.

  • Kulüp, dernek, kişi ve kuruluşların Yönetim Kurulu üye listesi ve imza sirküleri
  • Golf sahası olması durumunda saha avan proje ve planı
  • Kulüp tescil ve lisans bedelini Federasyona yatırdığına dair makbuz (Kulüp tescil ve lisans bedeli, her yıl için Federasyon Yönetim Kurulu tarafından faaliyet dönemi başında belirlenecektir)

Gerekli belgelerini tamamlayarak tescil için Federasyona müracaat eden kulüplere, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından her faaliyet dönemi başında yeniden belirlenecek olan faaliyete uygunluk şartlarını yerine getirmiş olmaları durumunda, lisans ve "Tescil Belgesi" verilir.

Tescilini yaptırıp lisans alarak Federasyonun yıllık "Faaliyet Programı" na katılan kulüpler " Genel Kurul Delegesi" olarak oy kullanma hakkı elde ederler. Delege sayısı "Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü" hükümlerine göre belirlenir.

7-Vize İşlemleri

Kulüpler ve Sporcuların yarışmalara katılabilmeleri ve spor faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için lisanslarını her sezon vize ettirmeleri zorunludur.Vize işlemlerine 1 Ocak tarihinde başlanır ve 31 Aralık tarihinde son verilir.Sporcu vize işlemlerinin ve her türlü kuruluşun ve tesislerinin tescil ve vize işlemlerinin hangi esaslar doğrultusunda yapılacağı her yıl Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenir.

8 - Yabancı Uyruklu Sporcuların Tescil ve Vize İşlemleri

Yabancı uyruklu sporcuların transfer, tescil ve vize işlemlerinin yapılabilmesi için Türkiye'de ikamet etme ve çalışma izni veya hakkı olması zorunludur.

9 - Sporcu Transfer İşlemleri

Golf oyuncuları birden fazla kulübe üye olabilirler. Ancak oyuncu, üye olduğu kulüplerden birini bağlı olduğu kulüp (home club) olarak belirlemek zorundadır. Oyuncuların Federasyonca düzenlenmiş golf müsabakalarına katılabilmeleri için, bağlı oldukları kulüplerin ve golf faaliyetinde bulunan her türlü kuruluşların bu talimat hükümlerine göre kulüp tescil lisansı almış olmaları ve lisanslarını her sezon Golf Federasyonu' na vize ettirmiş olmaları zorunludur.

Sporcular, bu talimatta belirtilen şartlara uymak suretiyle, bağlı oldukları kulüplerini bir sezonda bir defa olmak üzere değiştirebilirler.

Transfer işlemleri Datagolf üzerinden yapılır ve transfer işlemi sporcunun transfer olunacak kulüp'e başvuru yapması ile başlatılır. Sistem üzerinde önce Federasyonun sonrasında ise eski bağlı olduğu kulübün onay vermesinin ardından transfer işlemi tamamlanır. Bir sporcu, bir yılda bir defa, transfer yapabilir. 18 Yaşından küçük sporcuların transfer işlemlerinin başlatılabilmesi için yeni kulübe velisi tarafından imzalı dilekçe verilmesi gerekmektedir.

Yıl içinde transferi yapılan bir sporcu aynı yıl içerisinde daha önce eski bağlı kulübünü temsilen bir yarışmada oynamış ise, aynı yıl içinde transfer olduğu yeni bağlı kulübünü temsilen kulüpler arası yarışmalara katılamaz.

10 - Talimatta Yer Alamayan Hususlar

Bu talimatta yer almayan hususlar, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar ile belirlenir.

11 - Yürürlük

Bu Talimat, G.S.G.M ve Türkiye Golf Federasyonu'nun internet sitelerinde yayınlandığı tarih itibari ile yürürlüğe girer.

12 - Yürütme

Bu talimat hükümlerini Türkiye Golf Federasyonu yürütür.

Ek. 1 - Sporcu Lisans Tescil Fişi (indirmek için tıklayınız).
Ek. 2 - Kulüp Tescil Formu (indirmek için tıklayınız).
Ek. 3 - Sağlık Belgesi Formu (indirmek için tıklayınız).
Ek. 4
Veli İzin Belgesi (indirmek için tıklayınız).

 ALO 145 SPORCU DANIŞMA HATTI BİLGİLENDİRME
2020-08-07

Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerine Öğrenci Alımı

Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerine ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına Özel Yetenek Seçme Değerlendirme Sistemi ile 2020-2021 dönemi için öğrenciler alınacaktır. Akdeniz Üniversitesi Golf branşlarında faaliyet gösteren öğrencilere ek değerlendirmeler yapmaktadır. Federasyonumuz bünyesinde eğitimlerini tamamlamış ve/veya derece yapmış olan sporcularımızın bu haktan yararlanmaları için ilgili üniversitelerin internet sitelerinden takip etmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi için http://www.akdenizsporbilimleri.com/ sayfasından ulaşabilirsiniz.     

 

Duyuruların Devamı İçin Tıklayın