Talimatlar

Golf Yarışma Talimatı

Türkiye Golf Federasyonu

Golf Yarışma Talimatı

İÇİNDEKİLER


BÖLÜM I - GENEL HÜKÜMLER ................................................................................


2

1. AMAÇ..............................................................................................................

2

2. KAPSAM...........................................................................................................

2

3. DAYANAK.........................................................................................................

2

4. TANIMLAR........................................................................................................

2


BÖLÜM II - ESAS HÜKÜMLER......... . ....................................................................


2


5. YARIŞMA SEZONU.............................................................................................


2

6. YARIŞMA ÇEŞİTLERİ..........................................................................................

2

7. YARIŞMALARA KATILMA ŞARTLARI......................................................................

3

8. RESMİ YARIŞMALARA KATILACAK OYUNCU SAYISI................................................

3

9. RESMİ YARIŞMALARA KATILACAK OYUNCULARDA ARANACAK ŞARTLAR...................

3

10. YARIŞMA USULLERİ.........................................................................................

3

11. SINIFLAR.......................................................................................................

4

12. KATEGORİLER.................................................................................................

4

13. HANDİKAPLAR................................................................................................

4

14. YARIŞMA TERTİP KURULLARI............................................................................

4

15. YARIŞMALARA ÇIKIŞ ŞEKİLLERİ........................................................................

4

16. TESÇİL VE VİZE ŞARTI.....................................................................................

5

17. YARIŞMANIN ERTELENMESİ VE YARIŞMA YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ.....................

5

18. TAKIM KADROLARI..........................................................................................

5

19. YARIŞMA SÜRELERİ.........................................................................................

5

20. YARIŞMALARDA EŞİTLİK DURUMU.....................................................................

5

21. ÖZEL KURALLAR..............................................................................................

5

22. YARIŞMALARIN YÖNETİMİ................................................................................

5

23. KULÜPLERİN SORUMLULUKLARI........................................................................

5

24. ÖDÜLLER.......................................................................................................

6

25. CEZALAR.....................................................................................................................

6


BÖLÜM III - ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER.................................... .............. .........


6


26. YABANCI UYRUKLU SPORCULAR........................................................................

6

27. YURTDIŞINDAN GELECEK SPORCULAR...............................................................

7

28.TALİMATTA YER ALMAYAN HUSUSLAR.................................................................

7

29. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMA..............................................................................

7

30. YÜRÜRLÜK.....................................................................................................

7

31. YÜRÜTME.......................................................................................................

7

 

BÖLÜM I - GENEL HÜKÜMLER

1. Amaç

Bu Talimatın amacı; R&A ve TGF-EGA kuralları uyarınca yurt içinde düzenlenecek golf yarışmalarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

2. Kapsam

Bu Talimat, yurt içinde yapılacak resmi ve özel bütün golf yarışmalarının düzenlenme usullerini kapsar.

3. Dayanak

Bu Talimat, 14 Nisan 2006 tarih ve 26139 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü' nün 41. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük

: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür

: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon

: Türkiye Golf Federasyonunu,

EGA

: Avrupa Golf Birliğini,

USGA

: ABD Golf Birliğini,

R&A

: Royal & Ancient St. Andrews Golf Kulübünü,

TPGA

: TGF Profesyonel Golf Antrenörleri Birliği

EDGA

: Avrupa Engelli Golfçüler Birliği

Yarışma Tertip Kurulu

: Yarışmayı düzenleyen kurulu,

Home Club

: Oyuncunun bağlı olduğu kulübü,

ifade eder.

BÖLÜM II - ESAS HÜKÜMLER

5. Yarışma Sezonu

Golf yarışma sezonu 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasıdır.

6. Yarışma Çeşitleri

Golf yarışmaları resmi ve özel olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

6.1 Resmi Yarışmalar:

6.1.1. Resmi Turnuvalar ve Şampiyonalar : Bu yarışmalar, Ulusal ve Uluslararası Yarışmalar olarak Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenir ve yürütülür. (Yıldızlar Şampiyonası, Gençler Şampiyonası, Amatör Şampiyonası, Federasyon Kupası, Cumhuriyet Kupası, Uluslararası Amatör Açık Şampiyonası)

6.1.2. Resmi Lig Yarışmaları : Türkiye Golf Ligi ve Yerel Yıldızlar Ligi olarak iki bölüme ayrılmıştır. Yerel Yıldızlar Ligi'nin adedi ve bölgeleri Federasyon tarafından belirlenir.

6.2 Özel Yarışmalar:

Resmi yarışmalar dışında kalan yarışmalardır. Bunlar açık (open), kapalı (closed )

ve medal yarışmalardır.

6.2.1. Açık (Open) Yarışmalar:

Golf kulüpleri tarafından düzenlenir. Açık yarışmalar, yarışma şartlarına haiz tüm sporculara açıktır. Açık yarışmalarda organizasyon sorumluluğu kulübe, denetim yetkisi Federasyona aittir. Tescil edilmiş kulüpler bu tür yarışma düzenleyeceklerini Federasyona bildirir ve onay alırlar.

6.2.2. Kapalı (Closed) Yarışmalar:

Golf kulüpleri tarafından düzenlenir. Bunlar, kulüplerin kendi üyeleri ve davetlileri için düzenlenen yarışmalardır. Kapalı yarışmalarda organizasyon sorumluluğu kulübe, denetim yetkisi Federasyona aittir. Tescil edilmiş kulüpler bu tür yarışma düzenleyeceklerini Federasyona bildirir ve onay alırlar.

6.2.3. Medal Yarışmalar:

Golf kulüpleri tarafından düzenlenir. Bunlar, kulüp üyelerinin antrenmanı, handikaplarının güncelleştirilmesi için yapılır. Birden fazla kulübe üye olan oyuncular, üyesi oldukları tüm kulüplerde düzenlenen medal yarışmalara katılabilirler. Buralarda yaptıkları skorlar oyuncunun handikap ayarlamasına sayılır. Medal yarışmalarda organizasyon ve denetim sorumluluğu kulübe aittir. Bu tür yarışmalar Federasyonun iznine tabi değildir.

Kulüpler arası ve yabancılarla yapılacak özel yarışmalar için Federasyonun onayı gerekir

Sportif ve yarışma özelliği taşımayan turistik amaçlı golf faaliyetleri Federasyon iznine tabi değildir.

7. Yarışmalara Katılma Şartları

Tüm yarışmalarda oyuncuların geçerli handikap kartı sahibi olmaları şartı aranır.

8. Resmi Yarışmalara Katılacak Oyuncu Sayısı

Bu yarışmalarda, sahanın kapasitesi de dikkate alınarak en çok 96 golfçü oynayabilir. Yarışmalara katılmak isteyen oyuncu sayısı, yukarıda belirtilen kapasitenin üzerinde ise, oyuncular kesin handikap (exact handikap) sırasına göre katılım hakkını elde ederler. Erkek ve bayan sporcuların birlikte katıldıkları yarışmalarda, bu sıralamada bayanların handikapının %80'i dikkate alınır. Öncelik düşük handikaplı oyunculardadır. Her kategoride en az 7 sporcu olmalıdır.

Türkiye Golf Ligine katılacak oyuncu sayısı, ilgili talimatta belirtilen kriterler göz önüne alınarak , Teknik Kurul tarafından belirlenir.

9. Resmi Yarışmalara Katılacak Sporcularda Aranacak Şartlar

Resmi Yarışmalara katılacak sporcularda geçerli handikap kartı ve vize edilmiş geçerli sporcu lisansına sahip olma şartı aranır.

10. Yarışma Usulleri

10.1. Resmi Golf yarışmaları ferdi ve takım halinde yapılır.

Golf yarışma sistemleri ise şunlardır:

10.1.1. Strokeplay - Vuruş sayısı oyunu : Değerlendirmeler gross, net veya stableford puan sonuçlarına göre yapılır.

10.1.2. Matchplay - Maç oyunu : Değerlendirmeler gross veya net sonuçlara göre yapılır.

10.2. Özel Yarışmalar, R&A'nın kurallarına uygun olmak şartı ile çeşitli formatlarda yapılabilir.

11. Sınıflar

Yarışmalarda erkek ve bayan sporcular aşağıdaki sınıflara göre ayrılır:

11.1. Amatörler

1) Minikler (8-11 yaş)

2) Küçükler (12-13 yaş)

3) Yıldızlar (14-16 yaş)

4) Gençler (17-18 yaş)

5) Büyükler (19 yaş ve üstü)

6) Seniorlar (55 yaş ve üstü)

Sınıflarda yapılacak değişiklikler Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Yaş tayininde doğum yılı hesabı yapılır.

11.2. Profesyoneller

Profesyonel golfçüler arasında düzenlenecek yarışmaların şartları TPGA (Türkiye Golf Federasyonu Profesyonel Golf Antrenörleri Birliği) Talimatına göre tespit edilir.

11.3. Engelli Golfçüler

Engelli golfçüler arasında düzenlenecek yarışmalar, EDGA (Avrupa Engelli Golfçüler Birliği) yarışma talimatlarına göre organize edilir.

12. Kategoriler

Kategoriler oyuncuların EGA oyun handikaplarına göre tespit edilir. Resmi yarışmalarda uygulanacak kategoriler Federasyon teknik kurulu tarafından belirlenir.

13. Handikaplar

Tüm amatör yarışmalar için, erkekler ve bayanlar maksimum EGA kesin handikapı 36,0 olarak tespit edilmiştir. Acemi oyunculara, bu seviyeye gelinceye kadar kulüp handikapı verilebilir. Kulüp handikapı en yüksek 45 olabilir. Oyunculara bu seviyeye gelene kadar handikap verilmez.

Oyuncuların handikapları, her kulüp bünyesinde bulunan ve biri en az 2. kademe antrenör seviyesinde olmak üzere, en az 3 kişiden kurulu Handikap Komitesi tarafından verilir. Handikap verme yetkisi bulunmayan kulüp oyuncularının handikapları, TGF bünyesinde veya TGF tarafından yetkilendirilen bir komite veya kuruluş tarafından takip edilir.

Bir EGA Kesin HandikapNitelikli Yarışmalara katılım için ancak bir takvim yılı içerisinde getirilmiş olan en az dört (4) Nitelikli Skora dayanıyor ise kullanılabilir

Handikapların güncelliği handikap komitesi bulunan kulüplere TGF tarafından kurulmuş olan Datagolf sistemi aracılığı ile takip edilir. Bu kulüpler üyelerinin handikaplarında değişikliğe sebep olacak her türlü işlemi Datagolf sistemi üzerinden yapmakla yükümlüdürler.

14. Yarışma Tertip Kurulları

Resmi yarışmalarda, Federasyon tarafından 3 ila 5 kişiden oluşacak şekilde yarışma tertip kurulu kurulur. Yarışma tertip kurulu yarışma programını uygular, yarışmaya girecek sporcuların isim listelerini hazırlar ve grupları/çıkışları hakemlere teslim eder.

15. Yarışmalara Çıkış Şekilleri

Resmi yarışmalarda çıkış şekilleri aşağıdaki şekilde yapılır:

15.1. Shotgun (tüfek atışı) ile başlanan yarışmalarda birinci delik dahil, tüm deliklerden başlayacak oyuncular handikap sırasına göre veya kura usulü ile belirlenir. Gruplar (flights), handikap sırasına göre veya kura çekiliş (draw) esasına göre yapılır.

15.2. Sıralı çıkış usulü ile yapılacak resmi yarışmalarda en düşük handikaplılar ilk çıkmak şartı ile yarışmaya sırayla çıkılır. İki veya daha fazla gün süren yarışmalarda, turnuvanın son günündeki çıkışlar, oyun komitesini kararı doğrultusunda ve o güne kadar toplamda en iyi gross skoru yapmış olanın en son çıkması şeklinde yapılır.

16. Tescil ve Vize Şartı

Resmi golf yarışmalarına katılacak tescilli kulüplerin üyeleri ve ferdi sporcuların, lisanslarını vize yaptırmış olmaları zorunludur.

Golf oyuncusu birden fazla kulübe üye olabilir. Ancak oyuncu üyesi olduğu kulüplerden birini home club'ı (bağlı olduğu kulüp) olarak belirlemek zorundadır. Home Club, oyuncunun handikap kayıtlarının tutulup, düzenlendiği kulüptür. Home Club değişiklikleri, yılda 1 kez, lisans yönetmeliğindeki şartlara uygun olarak yapılır.

17. Yarışmanın Ertelenmesi ve Yarışma Yerinin Değiştirilmesi

Yarışmalar belirlenen yer ve zamanda başlatılır. Yarışma ancak, zorlayıcı sebeple başka bir güne bırakılabilir. Erteleme yetkisi tertip kuruluna aittir. Ertelenen yarışmalar tertip kurulunun tespit edeceği yer ve zamanda yapılır.

Faaliyet programında yer alan yarışmaların ertelenmesi veya yarışma yerinin değiştirilmesi, Federasyon onayı ile yapılır.

18. Takım Kadroları

Kulüp takımlarında yer alacak oyuncular, temsil edeceği kulübü "home club" olarak seçmiş üyeler arasından tespit edilir. Kulüpler arası oyuncu transfer işlemleri, yılda bir defa olmak üzere 01 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında yapılır. Ancak bu oyuncular, ilgili sezonda, daha önce eski kulüplerini temsilen yarışmalara katılmışlarsa, sezon sonuna kadar kulübünü temsilen yarışmalara katılamazlar.

19. Yarışma Süreleri

Resmi yarışmaların süreleri Federasyon tarafından 1, 2, 3 veya 4 gün olarak tespit edilir.

20. Yarışmalarda Eşitlik Durumu

Yarışmalarda, eşitlik durumlarında net kategori ödüllerinde ve stableford yarışmalarda, son 18, 9, 6, 3, 1 inci çukurların net skorları ve stableford puanları değerlendirilir. Resmi yarışmaların gross sıralamasındaki aynı tee'den oynayan sporcuların skorlarında eşitlik olması durumunda, birincinin belirlenmesi için "Play Off" uygulaması yapılır. Birinci belirlendikten sonra diğer oyuncuların sıralamasında son 18, 9, 6, 3 ve son çukurların gros skorları değerlendirilir.

21. Özel Kurallar

Aksine bir uygulama söz konusu olmadığı müddetçe, yarışmacıların buggy (golf arabası) ile oynamaları yasaktır. Kural ihlali durumunda, kuralın ihlal edildiği çukur başına 2 vuruş ceza verilir. Bir round için verilebilecek en yüksek ceza 4 vuruştur. Kural ihlali durumu belirlendiği anda sona erdirilmelidir. İhlalin sürdürülmesi durumunda oyuncu diskalifiye edilir.

Resmi yarışmalara adını yazdırmış bir sporcu, yarışmalardan önceki gün haber vermek kaydıyla katılımını iptal edebilir. Aksi takdirde, sporcu bir sonraki yarışmaya katılamaz. İhlalin tekrarı halinde TGF Disiplin Kurulu Talimatları uygulanır.

Birden çok gün devam eden yarışmalarda ilk günden sonraki yarışmalara geçerli bir nedeni olmaksızın katılmayan sporcular, bir sonraki yarışmaya katılamazlar. İhlalin tekrarı halinde TGF Disiplin Kurulu Talimatları uygulanır.

Yarışmalarda, belirlenen kural ve esaslara uymayan sporcu veya takımlarla ilgili R&A Golf Kuralları ve TGF Disiplin Kurulu Talimatları geçerlidir.

22. Yarışmaların Yönetimi

Yarışmalar, yarışma tertip kurulu ile görevlendirilen hakemlerin işbirliğiyle yönetilir.

23. Kulüplerin Sorumlulukları

Kulüplerin sorumlulukları şunlardır:

a) Yarışma takvimine girmiş tüm yarışmalar için Federasyondan izin alırlar ve tarih, saat gibi konularda Federasyonun izni olmadan hiçbir değişiklik yapamazlar.

b) R&A'nın uygun gördüğü çerçevede yerel kurallar (local rules) ilan edilir. Yerel kuralların tamamı kulüplerin skor kartlarına matbu olarak yazılır ve her resmi yarışma öncesi, kulüp tarafından; hakem, hakem gözlemcileri, yarışma gözlemcileri, yarışma tertip kurulu ve tüm oyunculara verilir. Yarışmadan önce ilan edilmemiş yerel kurallar geçerli olmaz.

a) Golf sahaları, yarışmaya yönelik olarak bir gün önceden hazırlanır.

b) Tamir bölgeleri (Ground Under Repair) "GUR" olarak tanımlanır.

c) Koruma altındaki ağaç ve bitkiler (staked trees) gerektiği gibi işaretlenir.

d) Su engelleri (water hazard) kurallar çerçevesinde ve gerektiği gibi işaretlenir.

e) Koruma alanı olarak belirlenen bölgeler işaretlenir.

f) Handikap değişim tablosu, yarışmacıların rahatça görebilecekleri bir yere asılır. Yarışmacıların skor kartları üzerine hem EGA exact handikapları hem de sahayı oynayacakları oyun handikapları (playing hkp.) not edilir.

g) Resmi yarışmalarda görevli basın ve yayın mensuplarının rahat bir ortamda görev yapmalarını sağlayacak gerekli tedbirler alınır.

h) Resmi yarışmalarda bastırılan afiş, poster, davetiye v.b. basılı malzemelerde Federasyonun logosu mutlaka kullanılacaktır. Resmi Yarışmalar dışında Türkiye Golf federasyonu logosu hiçbir şekilde kullanılamaz.

Kulüpler, resmi ve özel tüm yarışmaları Datagolf aracılığı ile yapmakla yükümlüdür. İki veya daha fazla günlük yarışmalarda, oyuncuların handikapları oynadıkları her round(tur) sonunda değişir ve yeni round (tur) güncellenmiş handikap ile oynanır. Tüm yarışmalarda, handikap değişikliği EGA esaslarına göre ve Federasyonun yayınlayacağı esaslara göre Datagolf sistemi tarafından otomatik yapılır. Datagolf kullanılmadan yapılan turnuvalarda oynayan oyuncuların elde ettikleri skor handikap değişimi için nitelikli skor sayılmaz.

24. Ödüller

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda, derece elde eden başarılı sporcu, antrenör, teknik direktör ve kulüplere Genel Müdürlüğün ödül verilmesine dair mevzuat hükümleri doğrultusunda ödül verilir.

Oyuncular aynı yarışmada ödüllerden birini alabileceği gibi birkaçını birden alabilir. Örneğin, bir yarışmada bir oyuncu eğer haketmişse, gross, net, en uzun vuruş (longest drive), bayrağa en yakın atış (nearest the pin), vb. ödüllerinin hepsini alabilir. Amatör oyuncuların alacağı ödüllerin cinsi ve üst limitleri konusunda R&A 'nın kuralları geçerlidir.

25. Cezalar

Bu Yönetmeliğe aykırı fiilleri işleyen idareci, antrenör, hakem ve sporcular hakkında Türkiye Golf Federasyonu Disiplin Talimatı'nın amir hükümleri uygulanır.

 

BÖLÜM III - ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

26. Yabancı Uyruklu Sporcular

Yabancı uyruklu olup en az 1 yıl süreli ikamet tezkeresi bulunan ve bağlı olduğu kulübün veya Federasyonun iznini belgelemek suretiyle, sporcu tescil, lisans, vize ve transfer işlemini yaptıran sporcular, Federasyonca düzenlenecek yarışmalara katılabilirler. Bu sporcular uyruğunda bulunduğu ülkenin milli maçları hariç, yabancı bir takımda yer alamazlar. Yabancı takımda yer aldıkları tespit edilirse lisansları iptal edilir. Bu sporcular, Türkiye Şampiyonasına ve milli takım seçmelerine katılamazlar.

27. Yurtdışından Gelecek Sporcular

Türk vatandaşı olup yurtdışında bulunan sporcular, ülkemizde organize edilecek golf yarışmalarına ve milli takım seçmelerine katılabilirler. Ancak yurt dışında bulunduğu ülkenin Federasyon veya kuruluşunun izin belgesi yanında lisans ve sporcu kimliğini ile geçerli handikap kartı da ibraz etmeleri zorunludur.

28. Talimatta Yer Almayan Hususlar

Bu Talimatta yer almayan hususlarda R&A ve EGA kuralları ile Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak kararlar geçerlidir.

29. Yürürlükten Kaldırılma

Bu Talimatın yayınlanması ile birlikte, daha önce bu konuda yayımlanmış Talimat ve Yönetmelikler yürürlükten kalkar.

30. Yürürlük

Bu Talimat, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Golf Federasyonunun Resmî İnternet Sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

31. Yürütme

Bu Talimat hükümlerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı yürütür.

Yayım tarihi: 16.12.2009
ALO 145 SPORCU DANIŞMA HATTI BİLGİLENDİRME
2022-05-18

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde açmayı planladığı 2. Kademe Antrenörlük Kursu için ön başvuru kaydı açılacaktır.

2. Kademe Antrenörlük Kursu’na katılacak antrenörlerin; 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesine sahip olması, 2. Kademe Temel Eğitim derslerinden geçmiş olması, 22.0 handikap ve altında handikapa sahip olması gerekmektedir. 

Bu kriterler tamamlandığında antrenörler, Federasyonumuzun açacağı Uygulamalı eğitime katılabileceklerdir.

Not: Denklik ile 2. Kademe Antrenör Kursu’na katılacak olan antrenörler, belirli kriterlerden muaf olacaktır. 

Detaylı bilgiye, Federasyonumuzun aşağıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

TGF Ankara Ofis :0312 309 39 45

Gül Erkan : 0534 893 17 51

Duyuruların Devamı İçin Tıklayın