Stratejik Plan

•Ülkemizin golf sporu ile tanışması 1895 yılında o zamanki adı Constantinople Golf Club olan, bugünkü İstanbul Golf Kulübü’nün kurulması ile başlamıştır. İlerleyen süre içerisinde muhtelif golf kulüplerinin kurulması ve özellikle Antalya Belek bölgesinde çeşitli golf sahalarının yapımıyla, hızla gelişmeye devam etmiştir.

•Halen faaliyetlerini sürdürmekte olan Türkiye Golf Federasyonu 12.02.1996 tarihinde kurulmuş olup, 9 Eylül 2005 tarihinde ise özerklik statüsüne kavuşmuştur.

•Gelişmiş vizyonu, sporcu, idareci / antrenör camiası ve çalışkan ekibi ile, hedeflerini ortaya koyan genç ve dinamik olan federasyonumuz yoğun bir şekilde faaliyetlerini sürdürerek bu güne kadar gerek ulusal gerekse uluslararası alanda büyük aşamalar katederek, dereceler elde etmiştir.

•Eğitim alanında bazı üniversitelerde golfün seçmeli ders olarak okutulması, golfün ülkemizde yaygınlaştırılması aşamasında büyük rol üstlenmiştir.

•Golfün 2020 yılı Olimpiyatlarına dahil edilmesiyle, eğitim ve altyapı çalışmalarına önem veren federasyonumuz faaliyetlerine devam etmektedir.

TEMEL DEĞERLER

•Golf sporu ile birlikte ülkemiz turizmine katkı sağlamak.
•Çevre ve doğaya zarar vermeden, topluma hizmet etmek.

Geleneksel değerleri korumak ve evrensel değerlerle bütünleşmek.

•Golf sporunun içerisinde olan kamu ve özel sektör temsilcileri ile koordineli çalışarak, sorunlara yönelik araştırmalar yapmak ve sorunların çözümüne odaklı çalışmalar yürütmek, golf sporunun sürekli gelişimi ve yaygınlaşmasını sağlamak.

AMAÇLAR

•Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

•Yurtiçinde uluslararası müsabakaların orgnizasyonu ile ülkemizin dünyada tanınırlığına katkı sunmak.

HEDEFLER

•İdari personelin niteliğini arttırmak

•Antrenör – hakem – sporcu eğitimleri ve çalışma alanlarını iyileştirmek

•Federasyonumuzun iç ve dış paydaşlarla koordinasyonunu güçlendirerek, uluslararası faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak.

•Golf sahalarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak

•Sporcu, antrenör ve hakem sayılarının arttırılması, golf kulüplerin yapısını güçlendirmek ve faaliyetlerin ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlamak.
•Golf sporunun hizmet ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile uluslararası alanda sportif başarıların arttırılması
ALO 145 SPORCU DANIŞMA HATTI BİLGİLENDİRME Duyuruların Devamı İçin Tıklayın